Плик на шуменско писмо от 1934 година

Уникални изображения на двете страни от плик за писмо, което е пуснато от Шумен за София през 1934 г. Написан е само адресът на получателя. Той е:

До Господина

Протоиерей Евст. Богдановъ

ул. „Ц(Щ)арь Планина“ 38

СОФИЯ

За съжаление съдържанието на писмото отдавна е изгубено. Останал е само пликът. На него ясно личат пощенските щампи с името на Шумен.

Размерите на плика са 7 на 12,2 см.

Ето ги двете страни на пощенския плик:

Галерия към Форумът на Шумен Галерия към Форумът на Шумен

Снимка на уникална акция от 1920 година.

1920 г.

Акционерно индустриално строително дружество

гр. Шуменъ

Акция №6719

За сто (100) лева

Галерия към Форумът на Шумен

Stock Certificate for 100 Leva , pre 1920 .
Issued By The Industrial Building Stock-Association, no owner.
The size:26×14 cm.