( ). , , 5- . .. , , ! ! !

– oksimoron

/ / ,, / / :BB07.gif
,- / / - . / /. . / / -. , , . / / / /. 12 , - / / . . / / , „ “
, // . / / . ….. , …… …“ “ :D
, , , 24 , . ! . / /.