Назад към корените – БОЖУРА

Прадядо ми е бил поп и даскал в едно село Яна (сега турска територия). След като турците го застрелват за това, че проповядва християнската вяра и славянското писмо, съпругата му се изселва с 5-те си деца в Ахтопол. Т.нар. попско семейство заживява в глад и мизерия, но запазвайки християнските добродетели и традиции в семейството, които и до днес се опитваме да съхраним! Фамилията която носим е с чисто славянска произход и е характерна за странджанския края! С гордост нося това име!

Назад към корените – oksimoron

Кръвта ми е смесена/както на почти всички/ има тракийска,гръцка,македонска и вероятно много други/историята мълчи по въпроса/ :BB07.gif
Та,най-яркият от моите предци /за които знам/ е пра-прадядо ми.Бил е хайдук/да не се бърка с хайдутин/.Живял е в с.Красимир /това е до Дългопол/ Името му-Димитър.Та на човека му писнало да пасе овцете на бея,и зел че запасал калъча ,и фанал гората. Започнал да обира богатите /нещо като Робин Худ го раздавал/ и скоро направил дружина /дет са вика и другите не били съвсем прости/.Имал е 12 деца,и бил женен за най-личната мома/както се казва/ .Там му бил и проблема.След всеки обир носел/освен полагащата му се плячка/ по едни обеци на жена си,оттам му било и прозвището „Алтън Димитър“
Веднъж се случило да оберат керван,в който пътували жените/харема/ на местния валия.При обира дедо ми строява целия харем и с ятагана им отрязва учкурите/вървите с които се връзват шалварите/ и ги пуска да си ходят.Да ама като се прибрали с отрязани учкури…..иди и обяснявай,че хайдуците не са те……След случката му сменили прякора на…“Пезевенг Димитър“ :D
Естествено,валията не понесъл обидата и една нощ,след поредния обир,когато дедо ми занесъл новите обеци на жена си 24 заптиета завардили двора му,и на заранта го направили на решето.Лека му пръст! Още пазя ятагана му. /предава се през поколенията/.