Imperatora
, , …. ,! , ( ) ? , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , / /, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , „“ , , , , , , , , , , , 50 5 , 30 , , …. , , , …

byrborinova
, ! / ;)/
, ! , …, !:)

, . / , / , . - . , - . . . -. , , . !… :)
? . …, :)
.., . - 42 .
. /14 / .
! , , ! ! / /. , . . .. ?:) ?
.. , - . . , . :)

. , !:)
. , ..