Попадна ми един телевизионен репортаж от 12.03.1964 г., в който се отразяват две събития случили се в град Шумен (тогава известен като Коларовград). Откриват нов универсален магазин и нов цех в КТА „Мадара“.

Град Шумен – тогава Коларовград, също е център на паметни събития… Там тържествено е открит нов универсален магазин. Пред събралото се множество говори министърът на вътрешната търговия Пеко Таков…

На същия ден отново в Коларовград (Шумен), започва производството на товарни автомобили…

Репортажът изникна докато търсех повече информация за една автомобилна регистрационна табела, която ми прати iliikata.

Ето я и нея: Галерия към Форумът на Шумен.