Снимка на уникална акция от 1920 година.

1920 г.

Акционерно индустриално строително дружество

гр. Шуменъ

Акция №6719

За сто (100) лева

Галерия към Форумът на Шумен

Stock Certificate for 100 Leva , pre 1920 .
Issued By The Industrial Building Stock-Association, no owner.
The size:26×14 cm.