Уникални и редки изображения на Шумен през миналите векове, които взех директно от търговете в Ebay.

Галерия към Форумът на Шумен – Assl-View of the Town and Plain of Schumla 1854
Галерия към Форумът на Шумен – Crimean War (Vostochnaya Voina) Shumla, the Head Quarters of the Turkish Troops
Галерия към Форумът на Шумен – Omar Pasha – Egyptian Troops passing before Omer Pacha at Schumla 1854
Галерия към Форумът на Шумен – Sadye Pacha receiving Cossacks from the Dobrudja,at Schumla 1854
Галерия към Форумът на Шумен – Shumen-1945
Галерия към Форумът на Шумен – Shumen-park-1940
Галерия към Форумът на Шумен – The Market at Schumla 1856
Галерия към Форумът на Шумен – Panoramic View Town Fortifications Schumla 1854
Галерия към Форумът на Шумен – 1854 WAR DANUBE ISMAIL PACHA COSSACKS SCHUMLA FAMILY